Kwekersrecht en patenten

In Europa is voor Mahonia ‘Soft Caress’ kwekersrecht toegekend door het CPVO te Angers onder file nummer 20092136.

Door het toegekende kwekersrecht is het verboden om Mahonia ’Soft Caress’ op welke wijze dan ook te vermeerderen zonder daarvoor een vergoeding per plant af te dragen aan de eigenaar van de plant. ItSaul Plants te Alpharette (US) is de eigenaar van Mahonia ’Soft Caress’. De belangen van ItSaul met betrekking tot deze Mahonia worden echter in Europa behartigd door CNB New Plants te Lisse. Deze organisatie heeft bepaald dat het een ieder verboden is zonder geldige licentieovereenkomst Mahonia ‘Soft Caress’ te vermeerderen.

In Amerika is Plant Patent toegekend aan Mahonia ’Soft Caress’ (onder nummer: 20183) wat vergelijkbaar is met kwekersrecht in Europa.